05

paź

azynMAG program magazynowy – nowa wersja

W dniu dzisiejszym ukazała się nowa wersja programu do magazynowania azynMAG, główną zmianą jaka powstała jest dodanie możliwości wydrukowania dokumentu wydania zewnętrznego (WZ) lub rozchodu wewnętrzengo (RW). Poprawione zostały również niedoskonałości z wersji 1. Przejście na wersję 2 programu azynMAG odbywa się bez utraty zapisanych wcześniej stanów magazynowych, program operuje na utworzonej podczas użytkowania programu w wersji 1 bazie danych. Czytaj dalej »

20

lip

Bindowanie danych z lokalnej bazy danych (*.sdf) w C#

1. Dodajemy poniższe namespace do projektu

using System.Data;
using System.Data.SqlServerCe;

2. Kod odpowiedzialny za wypełnienie DataGridView

SqlCeConnection con = new SqlCeConnection("Data Source=(nazwa_bazy_danych)).sdf");
SqlCeCommand cmd = new SqlCeCommand("SELECT * FROM Nazwa_Tabeli", con);
con.Open();
SqlCeDataAdapter dataAdapter = new SqlCeDataAdapter(cmd);
DataSet dataSet = new DataSet();
dataAdapter.Fill(dataSet, "Nazwa_Tabeli");
BindingSource myBind = new BindingSource(dataSet, "Nazwa_Tabeli");
dataGridView1.DataSource = myBind;

12

lip

azynMAG – darmowy program do magazynowania

azynMag jest to prosty w obsłudze program do prowadzenia stanów magazynowych. Jego obsługa składa się z 2 przycisków dodaj oraz usuń. Zaletą tego programu jest moduł komunikatów, który informuje o braku oraz małej ilość produktu na magazynie. Intuicyjna i prosta obsługa pozwala na szybką edycję produktów w magazynie. Czytaj dalej »

11

cze

TimeSpan – odejmowanie dat w C#

TimeSpan reprezentuje odstęp czasowy między dwoma datami. Tak więc wynik działania nie będzie datą lecz wartością liczbową, czasem jaki upłynął między dwoma datami. TimeSpan może reprezentować okres czasu np. w sekundach, godzinach czy też dniach. (Więcej o właściwościach TimeSpan)

Przykładowy kod:

DateTime date1 = new DateTime(2000, 1, 1, 0, 0, 0);
DateTime date2 = new DateTime(2013, 1, 1, 0, 0, 0);
TimeSpan result = date2 - date1;
//Zapis dp stringa ilości dni jakie uplynely między datami
string ResultDays = result.TotalDays.ToString();

05

kw.

Pętla foreach w C#

Pętla foreach to pewne udogodnienie w języku C# dotyczące odczytywania kolekcji elementów. Przewagą pętli foreach nad innymi pętlami np. for czy while, przy odczytywaniu elementów z kolekcji, jest jej „czytelność” gdyż pętla foreach potrzebuje tylko dwie dane do działania tj. nazwę zmiennej do której przypisywane będą wartości (zmienna musi posiadać typ odpowiedni dla kolekcji) oraz nazwę kolekcji. Używanie pętli foreach chroni również przed błędem przekroczenia indeksu (wielkości zbioru elementów). Aby lepiej zrozumieć działanie pętli foreach należy zobaczyć na poniższy kod.
Czytaj dalej »

Autor

Dawid Świerczek

Dawid Świerczek

Zajmuje się projektowaniem oraz programowaniem aplikacji wykorzystując platformę .NET, głównie C#. Potrafię również wykonać strony internetowe i z powodzeniem je wypozycjonować. Nieustannie uczę się nowych technologi, aby moje aplikacje były jeszcze lepsze i bardziej wydajne. więcej...

Szukaj