12

lip

azynMAG – darmowy program do magazynowania

azynMag jest to prosty w obsłudze program do prowadzenia stanów magazynowych. Jego obsługa składa się z 2 przycisków dodaj oraz usuń. Zaletą tego programu jest moduł komunikatów, który informuje o braku oraz małej ilość produktu na magazynie. Intuicyjna i prosta obsługa pozwala na szybką edycję produktów w magazynie.

Pobierz! Program do magazynowania azynMAG (kilknij tutaj)

 1. Wymagania
  1. System operacyjny – Windows 7, 8, 10
  2. .NET Framework – wersja 3.5
  3. Microsoft SQL Server Compact 3.5

 2. Licencja
  1. Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
  2. Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania programu.

 1. Opis działania programu azynMAG
  1. Dodawanie produktów
  2. Aby dodać nowy produkt do magazynu należy kliknąć przycisk ze znakiem koszyka z plusem.

   azynMAG - dodawanie produktu
   Rys. 1) azynMAG – dodawanie produktów.

   Następnie należy uzupełnić podane pola w oknie dialogowym. Pamiętając przy tym, że wprowadzona Ilość oraz Cena musi być liczbą w przeciwnym razie wystąpi błąd. Jeżeli w rozwijanej liści nie znajduje się odpowiednia jednostka miary to należy wpisać ją ręcznie. Po zakończonej operacji klikamy dodaj i produkt powinien zostać dopisany do bazy.

   azynMAG - dodawanie produktu dialog
   Rys. 2) azynMAG – dodawanie produktów okno dialogowe.

  3. Powiększanie ilości produktów na magazynie
  4. Aby odnotować zwiększenie ilości produktów na magazynie klikamy przycisk opisany w punkcie 1.

   Kolejno w polu Nazwa wpisujemy nazwę produktu którego ilość chcemy zmienić (program automatycznie uzupełni pozostałe pola) natomiast w polu Ilość wpisujemy wartość jaka ma być dodana do magazynu, ilość musi być liczbą nieujemną. Klikamy dodaj i dana ilość produktu zostanie dodana do magazynu.

  5. Edytowanie ceny i jednostki produktu
  6. Aktualizacja powyższych danych dotyczących konkretnego produktu odbywa się również po kliknięciu przycisku opisanego w punkcie 1. W polu Nazwa wpisujemy nazwę produktu którego dotyczyć będzie edycja danych. W polach cena oraz jednostka miary wpisujemy aktualne dane po czym klikamy dodaj. Po wykonanej akcji dane zostaną zapisane.

  7. Wydawanie produktu z magazynu
  8. Aby wydać produkt z magazynu należy kliknąć przycisk ze znakiem koszyka z minusem.

   azynMAG - usuwanie produktu
   Rys. 3) azynMAG – wydawanie produktów.

   Następnie należy uzupełnić pola dialogowe. Nazwa produktu do wydania musi znajdować się w bazie danych magazynu a wprowadzona ilość do wydania musi być większa niż zero lecz nie może przekraczać ilości produktu który znajduje się na magazynie.

   azynMAG - usuwanie produktu dialog
   Rys. 4) azynMAG – wydawanie produktów okno dialogowe.

   UWAGA: jeżeli nie chcemy trwale usunąć produktu z magazynu to nie zaznaczamy: „Usuń z magazynu” więcej na ten temat znajduje się w punkcie poniżej.

  9. Trwałe usunięcie przedmiotu z magazynu.
  10. azynMAG - usuwanie produktu dialog2
   Rys. 5) azynMAG – trwałe usunięcie produktu z magazynu.

  11. Ustawienia programu
  12. Do ustawień programu możemy przejść klikając na przycisk umieszczony pod ikoną zamykania aplikacji „krzyżykiem”.

   azynMAG - ustawienia
   Rys. 6) azynMAG – ustawienia.

   Po kliknięciu otworzy się okienko z poniższymi ustawieniami.

   azynMAG - ustawienia dialog
   Rys. 7) azynMAG – ustawienia okno dialogowe.

  13. Ustawienia programu – na wyczerpaniu
  14. W tym polu należy wpisać ilość produktu poniżej której wyświetlany będzie komunikat o małej ilości produktu na magazynie. Jeżeli nie chcemy aby komunikat był wyświetlany należy wpisać 0. Domyślna wartość ustawienia wynosi 3.

  15. Ustawienia programu – kopia bazy danych
  16. Z listy wybieramy co ile dni ma być wykonywana zapasowa kopia danych magazynu. Dostępne pozycje to: 3, 7, 10,15 ,30, 90 dni lub można wyłączyć kopię bazy danych.

   UWAGA: aby program pobierał dane z kopii bazy danych to należy umieścić ją w tym samym folderze co program i zmienić nazwę pliku na: „azynDB.sdf”

 2. Dodatkowe funkcje
  1. Wyszukiwarka
  2. Za pomocą wyszukiwarki szybko można znaleźć dany produkt na magazynie. Dodatkowo wyszukiwarka automatycznie podpowiada użytkownikowi nazwę produktu.

   azynMAG - wyszukiwarka
   Rys. 8) azynMAG – wyszukiwarka.

  3. Komunikaty
  4. azynMAG posiada system komunikowania użytkownika o ilości produktów które znajdują się poniżej ustalonego przez użytkownika progu (patrz pkt. 7). Program informuje również jakich produktów brakuje na magazynie. Powyższe informacje przekazywane są cały czas na dole w pasku statusu programu oraz szczegółowo w zakładce Komunikaty.

   azynMAG - komunikaty
   Rys. 9) azynMAG – komunikaty

  5. Kopia bazy danych
  6. azynMAG pomaga również użytkownikowi wykonać po określonym czasie (patrz pkt. 8) kopię bazy danych w której znajdują się informację o danym magazynie.

   azynMAG - kopia bazy
   Rys. 10) azynMAG – kopia bazy danych.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Autor

Dawid Świerczek

Dawid Świerczek

Zajmuje się projektowaniem oraz programowaniem aplikacji wykorzystując platformę .NET, głównie C#. Potrafię również wykonać strony internetowe i z powodzeniem je wypozycjonować. Nieustannie uczę się nowych technologi, aby moje aplikacje były jeszcze lepsze i bardziej wydajne. więcej...

Szukaj