01

sty

Program do nauki czytania

Program ten napisany został przy użyciu C# w technologii Windows Presentation Foundation (WPF). Program pokazuje dziecku wyraz wraz z przyporządkowanym do niego obrazkiem oraz losuje 3 obrazki dodatkowo. Zadaniem dziecka jest wybrać odpowiedni obrazek z pośród 4, za każdy dobrze przeczytany wyraz (wybrany obrazek) dziecko otrzymuję 1 punkt natomiast jeżeli popełni błąd to automatycznie traci 0,5 punkta. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów dziecko otrzymuje nagrodę ustawioną przez rodzica oraz dodatkowo zdobywa medale dla hipopotama, maksymalnie 7. Działania ta powodują, iż dziecko jest zmotywowane do czytania co przekłada się na jego naukę. Główną zaletą programu jest to, że my sami ustalamy słownik wyrazów do czytania dla dziecka poprzez panel administracyjny.

 1. Opis działania programu Czytacz
  1. Zielony puzzel
  2. Wyświetla on wyraz do przeczytania oraz 4 obrazki. Zadaniem dziecka jest przeczytanie wyrazu, zrozumienie co przeczytało i wybranie odpowiedniego obrazka.
   Po najechaniu kursorem na fotografię ramka wokół aktywnego elementu zmienia kolor na pomarańczowy, więc dziecko widzi który element aktywuje po naciśnięciu.

   Program do nauki cztania - aktywny element.
   Rys. 1) Czytacz – podgląd aktywnego elementu.

   Po kliknięciu na obrazek otrzymywany jest wynik czy wybrany został odpowiedni obrazek czy też nie. Jeżeli wyraz został dobrze przeczytany pod treścią wyrazu pokazywany jest hipopotam oraz napis „+1 pkt!” napisany w kolorze zielonym, również ramka wybranego obrazku zmienia kolor na zielony. Natomiast jeśli wyraz został błędnie odczytany wyświetlany jest smutny słoń oraz napis „- 0,5 pkt !” w kolorze czerwonym, również ramka wybranego obrazka zmienia kolor na czerwony.
   Program do nauki czytania - dobrze wybrany element.
   Rys. 2) Czytacz – wybranie poprawnego elementu/obrazka.

   Kolejne słowo, wraz z obrazkami, losowane jest po opuszczeniu kursora myszki z wybranego wcześniej obrazka (kwadrata zaznaczonego na zielono lub czerwono).

  3. Żółty puzzel
  4. Po naciśnięciu ukazują się nagrody, które rodzic zdefiniował w panelu administracyjnym. Po najechaniu na ikonę nagrody na drugiej stronie książki pokaże się nagroda w powiększeniu. Obok ikony nagrody pokazywany jest postęp w zdobywaniu nagrody, im bardziej zapełniony progress bar tym bliżej dziecko znajduje się w zdobyciu konkretnej nagrody.

   Program do nauki czytania - postęp w zdobywaniu nagród
   Rys. 3) Czytacz – postęp w zdobywaniu nagród

  5. Niebieski puzzel
  6. Pokazuje zdobyte do tej pory medale, wg następujących kryteriów: pierwszy pokazywany jest po zdobyciu 10 punktów, kolejny po uzyskaniu 100 punktów a następne po uzyskaniu o 100 więcej od poprzedniego. Jeżeli medal nie został jeszcze odkryty w jego miejsce wyświetlany jest „?”.

   Program do nauki czytania - zdobyte medale.
   Rys. 4) Czytacz – zdobyte medale.

 2. Opis działania programu Czytacz Panel Rodzica
  1. Słownik
  2. Słownik zawiera wszystkie słowa wyświetlane w programie do nauki czytania wraz z ich ikonami. Wyrazy używane w programie wyświetlane są w liście wraz z ich obrazkami, aby dodać nowe słowo należy skorzystać z menu obok. Tam gdzie pisze: „sło-wo” wpisujemy wyraz który chcemy dodać do słownika po czym naciskamy button dodaj obrazek i wybieramy stosowny obrazek z komputera. Jeżeli jednak chcemy usunąć słowo ze słownika to wybieramy je z listy poprzez kliknięcie na nie i jego zaznaczenie, możliwy jest wybór wielu pozycji naraz, gdy słowo które chcemy usunąć jest już zaznaczone klikamy button usuń ze słownika.

   Dodawanie słowa do słownika. Czytacz
   Rys. 5) Czytacz (Panel Rodzica) – dodawanie słowa do słownika.

  3. Punkty
  4. W kontrolce punkty można dodawać lub odejmować punkty które zdobyło dziecko, nie wpływa to jednak na ogólnie zdobyte punkty które wyświetlają medale, w przypadku gdy rodzic chce odjąć dziecku punkt np. za zakupioną nagrodę wpisuje w polu ilość punktów jakie kosztowała dana nagroda i klika przycisk odejmij. Analogicznie działa przycisk dodaj z tą różnicą, że zamiast odejmować punkty dodaje je.

  5. Nagrody
  6. W zakładce tej możliwe jest sprawowanie kontroli nad nagrodami jakie dziecko uzyskuje za przeczytania wskazanej ilości punktów. Aby zmienić nagrodę należy z rozwijanej listy wybrać pozycje nagrody, kliknąć przycisk zmień nagrodę wybrać obrazek z komputera przedstawiający nagrodę, a ilość punktów jaka jest wymagana aby uzyskać tą nagrodę wpisujemy w odpowiednim polu w tekście: „Do wygrania od” (tutaj wpisujemy ilość punktów ).

   Program do nauki czytania - ustawianie nagrody.
   Rys. 6) Czytacz (Panel Rodzica) – ustawianie/podgląd nagrody.

  7. Zapisywanie danych
  8. Kiedy wszystkie zmiany już wprowadziliśmy należy je zapisać, zapisywanie danych odbywa się po zamknięciu programu po wpisaniu hasła: adminpass, jest to zabezpieczenie przed dziećmi które chciałby się pobawić w naszych ustawieniach. Jeżeli wpiszemy niepoprawne hasło wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat, jeżeli wszytsko będzie ok program zostanie zamknięty a dane zapisane.

   Czytacz - zapisywanie danych.
   Rys. 7) Czytacz (Panel Rodzica) – zapisywanie danych.

 3. Pozostałe informacje
  1. Licencja
   1. Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
   2. Informacje o autorze powinny być umieszczone w „Intro”.
   3. Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania programu.

  2. Wymagania
   1. System operacyjny – Windows XP, 7, Vista
   2. .NET Framework – wersja 4.0 lub nowsza

 4. Pobierz
  1. Aplikacja
   1. Program do nauki czytania „Czytacz” – aplikacja

Możliwość komentowania została wyłączona.

Autor

Dawid Świerczek

Dawid Świerczek

Zajmuje się projektowaniem oraz programowaniem aplikacji wykorzystując platformę .NET, głównie C#. Potrafię również wykonać strony internetowe i z powodzeniem je wypozycjonować. Nieustannie uczę się nowych technologi, aby moje aplikacje były jeszcze lepsze i bardziej wydajne. więcej...

Szukaj