20

lip

Bindowanie danych z lokalnej bazy danych (*.sdf) w C#

1. Dodajemy poniższe namespace do projektu

using System.Data;
using System.Data.SqlServerCe;

2. Kod odpowiedzialny za wypełnienie DataGridView

SqlCeConnection con = new SqlCeConnection("Data Source=(nazwa_bazy_danych)).sdf");
SqlCeCommand cmd = new SqlCeCommand("SELECT * FROM Nazwa_Tabeli", con);
con.Open();
SqlCeDataAdapter dataAdapter = new SqlCeDataAdapter(cmd);
DataSet dataSet = new DataSet();
dataAdapter.Fill(dataSet, "Nazwa_Tabeli");
BindingSource myBind = new BindingSource(dataSet, "Nazwa_Tabeli");
dataGridView1.DataSource = myBind;

Autor

Dawid Świerczek

Dawid Świerczek

Zajmuje się projektowaniem oraz programowaniem aplikacji wykorzystując platformę .NET, głównie C#. Potrafię również wykonać strony internetowe i z powodzeniem je wypozycjonować. Nieustannie uczę się nowych technologi, aby moje aplikacje były jeszcze lepsze i bardziej wydajne. więcej...

Szukaj